Stavba domu

Hydroizolace_2 Protože jsme 2 roky skákali po betonové desce, byla navařena hydroizolace jen po obvodu a pod centrální nosnou zdí. Chránili jsme tak budoucí izolaci před poškozením. Nyní se začalo pracovat na podlahách a tím se vrátila potřeba tuhle část skladby podlah dokončit.

Dotažení vody_1Nějakou dobu (skoro rok) se nám u stěny domu krčila smotaná trubka vedoucí od vodoměrné šachty. Když už se bagrovalo a dělala se retenční nádrž, zasak a základy pro další zítku, nechali jsme bagristu udělat i rýhu na dotažení vody do domu.

Vnější omítky_4 Sehnat dobrého zedníka, který udělá dobře omítky není jednoduché. Když jsme si s ročním předstihem s velkými problémy jednoho známého a dobrého objednali, netušili jsme, že v té době ještě nebudou vnitřky ve stavu, v jakém by při dělání vnějších omítek měly být. Lidé často již bydlí, když se dělají omítky. My ne.

Vnitří obložení_4 Zdálo by se, že vnitřní obložení stěn se neliší od vnějšího, ale rozdíly tu jsou a to dost podstatné. Jednak se nelepí pěnou ke konstrukci, protože na fólii by stejně lepidlo nedrželo a pak je tu kvanta kabelů a pod každý vrut šroubotěsná páska.