Hlavní stránka

Betonování věnce

Netuším, proč je tato část konstrukce pojmenovaná na výkrese jako věnec, když to není dokola domu, ale budu se držet terminologie z výkresu. Příprava začala zatlučením prken do země a vytvořením "šibenic" pro vázání armovacího koše. Pak jsem si musel udělat ohýbačku na roxory na takzvané třmínky. Těch jsem pak musel naohýbat pár desítek, protože na délce 10m jsou po 25 cm.


Montáž armovacího koše (dvojice armovacích košů, které se pak spojí do jednoho) byla práce asi na 3 hodiny. Pak šup s armováním na zeď, spojit dohromady a hurá na bednění.

Armovací koš ze 2 dílů


Díky nasunutým ližinám bylo možné natáhnout zednickou šňuru z jedné strany na druhou a odměřit si, že výška věnce má být taková a taková. Musím říct, že první měření když mi metr skončil na přesně 240mm (na desetinku) mě trochu zaskočilo, protože to byla výkresová hodnota a nečekal jsem, že se až takhle trefíme. Pak už se to mírně lišilo, ale nebylo to nic kritického. Pokud se dodrží všude 240mm bednění, tak se to možné někde bude muset podložit, ale rozhodně nás to nikde nezaskočí tím, že by se musel věnce snižovat, což je super.

Bednění ze 2 spojených prken a několika našroubovanými vruty na které se to celé posadí na okraj zdi jsme hned po položení armování na vrchol zdi posadili tam kam patří a zezhora protilehlé strany spojili latěmi. Pak následovalo provrtání bočnic v dolní třetině až polovině věnce (vždy 2 dirky proti sobě), provlečení vázacího drátu a jeho zkroucení uvnitř bednění. Tím se bočnice stáhnou k sobě a unese to v pohodě tlak betonu. Ještě čelíčka, podložit armovací koš  a může se betonovat.

Detail armováníBednění hotovo


Vypadá to jednoduše, ale až taková selanka to nebyla - betonárka zavírá míchání v půl třetí a ráno jsme začínali vázáním armování a ještě nebyly naohýbány třmínky na polovinu délky. Beton jsme potřebovali dovézt autem na 2 várky (asi 3/4 kubíku) a domíchávat v míchačce - spousta práce a hodně málo času a lidí. Jana si naštěstí po obědě vzala půl dne dovolené a mohla nám pomoct s dovezením betonu a jeho distribucí. Situace byla taková, že Jana čekala v betonárce na pokyn, v 1 hodinu už to dál nešlo, tak přivezla první várku. Věnec byl spojený latěmi, na jedné straně čelo a prvních pár drátů, ještě se narychlo podkládalo armování a už tam šly první kyblíky betonu a to jsem za provozu montoval naviják a doplňoval a zkrucoval chybějící dráty abych s tím byl alespoň 3 metry napřed. Nakonec jsme to dali, ale bylo to o fous, druhou várku betonu vyzvedla Jana v půl třetí těsně před uzavřením betonárky a s valníkem betonu ještě honila Filípka na cestě ze školy.

Filípek obsluhuje vrátekJde to tam po kýblech


Odpoledne když už chybělo pár posledních kyblíků nám začalo pršet, takže se to ještě celé zakrývalo aby se nevyplavil cement.A lilo pak celý další den. Honička a ještě zakončená deštěm.

Po sundání bednění